Inteligentna maszyna kontrolowana przez GPS


DSX-W GEOspread jest wyposażony w dwa siłowniki w każdej jednostce dawkowania. Jednym z tych siłowników kontroluje ustawienie punktu wysiewu (ustawienie literowe), drugi kontroluje dawkowanie. System GEOspread pozwala dostosować ustawienie literowe indywidualnie dla obu dysków elektrycznie z kabiny ciągnika. Oznacza to, że szerokość robocza może być szybko i łatwo dokładnie dostosowana dotykając tylko terminal ISOBUS!
Wyposażenie standardowe:

• pojemność zbiornika 1500 l/1875 l

• szerokość robocza 12-36 m

• szerokość robocza podzielona na jednometrowe sekcje

• ręczna regulacja szerokości wysiewu z poziomu komputera lub automatyczna przy użyciu sygnału GPS

• system wysiewu ROTA-FLOW

• dozowanie niezależnie od prędkości jazdy

• dwa płaskie dyski wysiewające

• osiem łopatek na dysku

• waga: 4 czujniki wagowe i czujnik referencyjny

• sita

• rozłączanie elektroniczne połowy rozsiewacza

• WOM ze sprzęgłem

• oświetlenie drogowe LED

• mieszadło wolnoobrotowe (15% obrotów dysku)

• wysiew graniczny TrimFlow prawy

• brak komputera sterującego