Wyposażenie standardowe:

• pojemność zbiornika 1100 l / 1300 l

• szerokość robocza 10-24 m

• szerokość robocza podzielona na jednometrowe sekcje

• ręczna regulacja szerokości wysiewu z poziomu komputera lub automatyczna przy użyciu sygnału GPS

• system wysiewu ROTA-FLOW

• dozowanie niezależnie od prędkości jazdy

• waga: 4 czujniki wagowe i czujnik referencyjny

• dwa płaskie dyski wysiewające

• osiem łopatek na dysku

• sita

• rozłączanie elektroniczne połowy rozsiewacza

• WOM ze sprzęgłem

• oświetlenie drogowe LED

• mieszadło wolnoobrotowe (15% obrotów dysku)

• wysiew granicznyTrimFlow prawy

• brak komputera sterującego