Meprozet Kościan wykonuje zabudowę podwozi samochodów dostarczonych przez klienta zbiornikami asenizacyjnymi. Każde zlecenie realizowane jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta dotyczącymi gabarytów zabudowy, osprzętu, koloru, logo itp.